Vaktermen

Bij drukwerk horen een aantal vaktermen. De meest voorkomende worden hieronder uitgelegd.

1/0  4/0  4/4 etc.
Deze cijfers geven het aantal kleuren aan waarmee het drukwerk bedrukt wordt. Een 1 staat voor zwarte bedrukking. Een 4 voor full color (alle kleuren kunnen worden gebruikt). Zie ook CMYK/RGB/PMS voor meer informatie. Het cijfer voor de schuine streep geeft aan hoeveel kleuren er op de voorkant van uw drukwerk worden gedrukt. Het cijfer achter de schuine streep geeft hetzelfde aan voor de achterkant van uw document. Bijvoorbeeld: 4/0 betekend dat de voorkant van uw drukwerk bedrukt wordt in full color. De achterkant wordt in dit geval niet bedrukt.

1/0 bedrukt = Enkelzijdig 1 kleur bedrukt
2/0 bedrukt = Enkelzijdig 2 kleuren bedrukt
4/0 bedrukt = Enkelzijdig full color bedrukt
4/1 bedrukt = Voorzijde full color bedrukt, achterzijde 1 kleur bedrukt (zwart)
4/4 bedrukt = Dubbelzijdig full color
 

(A-B-)Formaten
(A-B-)formaat is een eenheidsformaat voor papier, waaraan drukpersformaten zijn gerelateerd.  Onze meest gebruikte drukformaten zijn:

A0: 84 x 118,8 cm
A1: 60 x 84 cm
A2: 42 x 60 cm
A3: 29,7 x 42 cm
A4: 21 x 29,7 cm
A5: 14,8 x 21 cm
A6: 10,5 x 14,8 cm
A7: 7,4 x 10,5 cm
A8: 5,2 x 7,4 cm

B1: 70 x 100 cm
B2: 50 x 70 cm

Let op: Alle afmetingen zijn zonder snijmarge. Voor meer informatie zie Afloop.

Gramgewicht

Benaming voor het gewicht per vierkante meter papier.

Offset drukken

Is gebaseerd op het principe dat water (vochtwater in de pers) en vet (drukinkt) elkaar afstoten. Het beeld wordt vanaf een metalen drukplaat, die eerst vochtig gemaakt wordt waarna de inkt op de vetaantrekkende delen (het drukbeeld) gezet wordt, via een rubber cilinder op het papier overgebracht. Circa 90% van al het drukwerk in Nederland wordt gedrukt op offsetpersen.

Digitaal drukken
Is van dezelfde kwaliteit als offset drukwerk. Het verschil is dat er geen drukplaten nodig zijn waardoor de opstartkosten vele malen lager liggen. Ook zijn de levertijden hierdoor korter. Voor kleine hoeveelheden drukwerk wordt er meestal gebruik gemaakt van digtiaal drukken.

RGB

RGB (Red, Green, Blue) zijn de kleuren die door beeldschermen worden gebruikt. Omdat beeldschermen kleuren anders weergeven dan geprinte bestanden dient drukwerk altijd aangeleverd te worden in PMS of CMYK. Zie hieronder.

CMYK 
CMYK(Cyaan, Magenta, Yellow, Key) zijn de kleuren die door printers worden gedrukt. Zie ook 1/0, 4/0, 4/4 voor meer informatie. Drukwerk dient altijd met deze kleuren te worden opgemaakt.

PMS
PMS(pantone kleuren) is een derde kleurenmodel die door printers gebruikt wordt. Omdat er gebruik gemaakt wordt van een andere manier van drukken is het drukken in PMS vaak duurder dan CMYK.

EPS
EPS wordt gebruikt om vectorgrafieken, geformatteerde tekst, rastergrafieken met tussentinten en hele pagina layouts op te slaan. 

PDF
Bestandsformaat voor universele bestandsuitwisseling.

Tiff
 *.tif zijn grafische bestandsformaten waarin u ons uw bestanden kan te sturen Veel beeldbestandsformaten hebben een image header met vaste velden die informatie bevatten zoals de afmetingen van het beeld, specificatie van de kleurruimte, enz. Het TIFF bestandsformaat onderscheidt zich door het feit dat het een flexibel geheel van informatievelden toelaat. Veel van die informatievelden, tags genaamd, zijn door specificaties gedefinieerd als bijvoorbeeld heel fundamentele informatie, zoals de afmetingen van de het beeld, of als gegevens die minder van rechtstreeks belang zijn zoals informatie over auteursrechten. Verder zijn er de zogenaamde private tags of custom tags die u zelf kunt definiëren en die specifieke informatie kunnen bevatten, die kadert in uw eigen private toepassing. De TIFF-specificatie bepaalt een kader voor een image header, IFD (Image File Directory) genaamd, dat in essentie bestaat uit een flexibel geheel van de specifieke tags die de TIFF writer software wenst te specificeren. 

Aanleverformaten 
Onze voorkeur gaat uit naar een PDF. Alle afbeeldingen uitgedrukt in pixels moeten minstens 150 DPI zijn. Bestanden met een resolutie van minder dan 300 DPI verliezen kwaliteit tijdens de druk.  U kunt bij ons .jpeg (jpg), .tiff (tif) en .pdf  bestanden aanleveren.

Afloop
Om te zorgen dat uw document gedrukt wordt op de manier zoals u dat graag wilt hanteren wij een afloop van 3 mm. Uw drukwerk wordt namelijk gedrukt en vervolgens uitgesneden. Om te zorgen dat u geen witte rand om uw drukwerk krijgt dient u deze afloop dus aan te houden. Het aanleverformaat van A4 is dus 216 x 303 mm. Zie ook veiligheidsmarge voor meer informatie. Let op: Sommige formaten hebben een grotere afloop. Lees dus altijd voor het bestellen de aanleverspecificaties goed door.

Veiligheidsmarge
Naast het toevoegen van een afloop aan uw document dient u ook rekening te houden met een minimale veiligheidsmarge van 3 mm. Deze marge rekent u aan de binnenzijde van het document. Deze marge dient u aan te houden zodat tekst op uw document niet te dicht bij de rand komt te staan.
Let op: Sommige formaten hebben een grotere veiligheidsmarge. Lees dus altijd voor het bestellen de aanleverspecificaties goed door.

Aanleverspecificaties

Elk bestand heeft een ander formaat. Om er zeker van te zijn dat uw drukwerk voldoet aan de vereiste afmetingen dient u de aanleverspecificaties goed door te lezen. Voor elk document is er op de bestelpagina (voor het uploaden van uw document(en)) een aanleverspecificatie te vinden.

Ril
Een deel van ons drukwerk wordt gevouwen, bijvoorbeeld folders. De ril is een machinaal ingebrachte vouwlijn die er voor zorgt dat uw document niet beschadigd raakt op de vouwlijn.
 

DPI
DPI (Dots Per Inch) geven de kwaliteit van uw drukwerk aan. Hoe hoger dit getal, hoe beter de kwaliteit van uw drukwerk. Wij raden u aan om een kwaliteit van 300 DPI aan te houden.